Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Malarstwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Wychowania Artystycznego
  Ocena: brak danych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Wydział Malarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Wydział Grafiki i Malarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  Wydział Malarstwa i Grafiki
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  Wydział grafiki, Malarstwa i Wzornictwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
  Wydział Malarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Wydział Malarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
  Wydział Malarstwa i Rzeźby
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  Ocena: brak danych
 • Europejska Akademia Sztuk w Warszawie
  Wydział Malarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dolnym
  Kolegium Sztuk Pięknych
  Ocena: brak danych
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego
  Wydział Architektury i Sztuk pięknych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Artystyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Sztuk Pięknych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Artystyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
  Wydział Artystyczny
  Ocena: brak danych

Konkursy i olimpiady


Link do http://www.wwsi.edu.pl/